Individuální logopedická péče

Naše centrum zajišťuje individuální logopedickou péči. Zaměřujeme se především na dyslalii (nesprávná výslovnost jednotlivých hlásek) a vývojovou dysfázii. Lekce je sestavena z dechových, přípravných a artikulačních cvičení. Procvičování probíhá formou hry. Využívají se názorné pomůcky, básničky, písničky, logopedické hry apod. Délka lekce je individuální dle potřeb klienta, standardně v rozsahu 20-60 minut. 

 

Kontakt

Logocentrum 607 887 165 logocentrum.ol@gmail.com