Poruchy učení

V rámci prevence poruch učení můžeme u vašeho dítěte provést Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Dle výsledků tohoto testu zhodnotíme potřebu následné preventivní péče, kterou v našem centru také nabízíme, případně poradíme další možnosti nápravy v rámci vašich možností. Test je určen pro děti od 6 let a zpravidla se provádí na počátku první třídy případně těsně před nástupem do školy. Pro průběžné sledování pokroku dítěte lze test provést i několikrát v průběhu školního roku. 

Kontakt

Logocentrum 607 887 165 logocentrum.ol@gmail.com